Iedereen is voetganger op z'n tijd

Gedeputeerde Avine Fokkens zal zowel aandacht besteden aan de rol van 'lopen en toegankelijkheid' in de vervoersketen als aan de rol die 'lopen en wandelen' heeft in de sociaal-recreatieve sfeer. 
Tenslotte zal zij aandacht vragen voor de resultaten van de registratie van voetgangersongevallen door de vier SEHafdelingen van de Friese ziekenhuizen en de ambulancedienst.