Waar wilt u over spreken? Call for Contributions

De internationale conferentie vraagt sprekers uit alle landen een bijdrage te leveren, de Call for Contributions. Ook u bent van harte uitgenodigd uw bijdrage te leveren. Dat kan in het Engels (voor het internationale publiek) maar ook in het Nederlands. Dan maakt u kans uw bijdrage te presenteren op het Nationaal Voetgangerscongres.  


Drie thema's
WALK21 2019 omvat drie thema's die zijn gebaseerd op de visie van Rotterdam City op lopen en op de focus op een snelle implementatie van een beloopbare stad: een stad voor iedereen; een gezonde stad; en een slimme stad op menselijk niveau.
Uw bijdragen zijn van harte welkom om de beste werkwijzen voor deze belangrijke en zeer actuele kwesties te bevorderen. Hoe kan wandelen de katalysator zijn voor verandering in jouw stad?


1 Een beloopbare stad is een 'stad voor iedereen'

Een inclusieve stad is toegankelijk voor alle leeftijden, capaciteiten, geslacht en etniciteit: iedereen is een voetganger! We staan voor uitdagingen om meer veilige en aantrekkelijke straten te creëren voor onze meest kwetsbare burgers: kinderen en ouderen. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan, het gaat om toegankelijkheid en mobiliteit en het geluk dat mobiel-zijn creëert. Dit impliceert een aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte voor iedereen. Een stad die zijn diversiteit omarmt, moet de context creëren voor maatschappelijke betrokkenheid, voor mensen om hun eigen 'gelukkige straten' te creëren. 

We kijken uit naar voorbeelden van een strategisch plan voor stedelijke inclusiviteit en beste praktijken voor het implementeren van dit inclusief stedelijke ontwerp.

Steekwoorden: inclusiviteit, sociale cohesie, toegankelijk, diversiteit, geslacht, etniciteit, alle leeftijden, cross-overs, mobiliteitsgeluk, duurzame veiligheid, nulvisie, burgerbetrokkenheid

 

2 Een bewandelbare stad is een gezonde stad

In 2018 publiceerde de World Health Authority het Global Action Plan for Physical Activity. Het bevordert wandelen als de meest praktische oplossing voor het versnellen van een betere fysieke en mentale gezondheid en welzijn. Buitenterreinen die mensen uitnodigen om te wandelen of te sporten, kunnen bijdragen aan een gezond gewicht en  verminderen het risico op diabetes.
Hoe kan lichaamsbeweging worden geïntegreerd in de dagelijkse routine van mensen, rekening houdend met de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen? Bovendien: een veranderende focus op actieve mobiliteit ten gunste van automobiliteit draagt bij aan een gezonde stedelijke omgeving. 'Schone lucht, droge voeten en lagere energierekeningen' zijn klimaatveranderingsbeloften die centraal staan in een pact tussen politici en burgers.

Voorbeelden van geïntegreerde, op mensen gerichte benaderingen worden met name aangemoedigd voor dit thema, inclusief casestudies waar (geïmplementeerd) beleid heeft bewezen dat het specifiek de gezondheid en het welzijn van mensen verbetert. We zien uit naar bijdragen die betrekking hebben op lopen en/of fietsen en/of openbaar vervoer als onderdeel van een geïntegreerde mobiliteitsaanpak. We vragen ook om voorbeelden van de manier waarop klimaatverandering het mobiliteitsbeleid beïnvloedt, beslissingen over infrastructuur en de eisen van burgers en casestudies van investeringen in wandelen die bewezen hebben de lunchtkwaliteit te verbeteren, gedrag te veranderen en voetgangers voorop te stellen.

Steekwoorden: bewegen, sporten, recreatie, groen, natuur, lichamelijk welzijn, geestelijk welzijn, fietsen, openbaar vervoer, duurzaamheid, klimaatadaptatie, schone lucht, veerkracht

 

3 Een bewandelbare stad is een slimme stad op menselijke schaal

Een slim planningskader ondersteunt gezondheid, inclusie, productiviteit, compactheid en verbonden gemeenschappen op menselijk niveau. Steden veranderen continu. Hoe ziet de toekomstige stad eruit in termen van mobiliteit en openbare ruimte en met welke transities worden we geconfronteerd? In een gegevensgestuurde samenleving is het meten van wandelen en loopbaarheid een mogelijkheid. Wat is een data-gedreven stadsontwerp? En hoe kunnen we garanderen dat een slimme stad altijd op menselijk niveau wordt ontworpen?

Voorbeelden van de praktische stappen die steden hebben genomen om verbeteringen aan te brengen en te meten in lopen en beloopbaarheid zijn bijzonder welkom, evenals casestudies die de businesscase voor lopen demonstreren. We zijn geïnteresseerd in verschillende tools voor zowel de economische als de gezondheidsvoordelen van lopen.

Steekwoorden: slim, menselijk, data, data-gedreven stedenbouw, meten van wandelen, toekomst, mobiliteitslab, businesscase voor lopen