De gelukkige werknemer

Klik hier voor de presentatie

Is een gelukkige voetganger ook een gelukkige werknemer? Hoe moet een gebied er uit zien, midden in het centrum van Utrecht, waar bijna 10.000 mensen werken - en kunnen we hen vaker naar buiten lokken? Het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Utrecht denken met de gebiedspartners zoals ASR, NS en Prorail aan deze vraag voor het gebied Moreelse. Het Atelier Rijksbouwmeester agendeert het concept  ‘gedeelde ruimte’.

 

Moreelse ligt aan de Catherijnesingel en heeft met het Moreelsepark, en park Nieuweroord veel potentie om in een steeds drukker en compacter wordende stad groene ademruimte te bieden. Dat betekent een herverdeling van de openbare ruimte en meer ruimte voor de wandelende mens. Vastgoedeigenaren, werkgevers, werknemers, bewoners en gemeente lijken elkaar te vinden. 

Sprekers:

Riette Bosch | Rijksvastgoedbedrijf
Han Schraders | gemeente Utrecht