De positieve impact van nabijheid op onze gezondheid

Met steeds meer inwoners in de stad is het tijd om de focus te richten op het ontwerpen van vitale steden. Het aanbieden van dagelijkse faciliteiten op loopafstand heeft grote voordelen voor onze gezondheid en welbevinden. Het autogebruik voor korte ritten wordt ontmoedigd en wandelen en fietsen worden gestimuleerd. Dat draagt bij aan een goede conditie, betere luchtkwaliteit, meer sociale interactie, sociale controle, aantrekkelijker openbare ruimte en een duurzame lokale economie. De walkability tool kan helpen om de positieve impact van nabijheid te realiseren. De tool geeft direct inzicht in wat er gedaan kan worden om een buurt aantrekkelijk te maken voor voetgangers.

  

Spreker

Marianne Lefever is architect en expert in duurzame en gezonde stadsontwikkeling met meer dan 13 jaar ervaring in Europa en Noord-Amerika. In haar werk combineert ze foresight, systeemdenken en co-creatie skills met inhoudelijke expertise rond klimaatverandering, klimaatbestendig design, hernieuwbare energie en gezondheid. Marianne heeft een unieke kennis van het architecturale en stedenbouwkundige proces door haar ervaring als ontwerper, ingenieur, in vastgoedontwikkeling en via nauwe samenwerking met verschillende overheden.

 

Marianne werkt momenteel als senior projectleider en expert gezonde verstedelijking voor PosadMaxwan. In haar loopbaan werkte ze als projectleider mee aan verschillende beleidsvoorbereidende studies en ontwerpend onderzoek zoals Energielandschappen Vlaanderen, LaboXX in Antwerpen en verschillende studies voor het VEA maar ook op Europees niveau voor de Building Performance Institute Europe (BPIE) en de European Climate Foundation (ECF). In Canada en de USA hielp ze mee op het thema “gezonde verstedelijking” op de agenda te zetten, o.a. via TEDx talk.