De positieve impact van nabijheid op onze gezondheid

Met steeds meer inwoners in de stad is het de hoogste tijd om weer focus leggen op het ontwerpen van vitale steden. Het aanbieden van alle dagelijkse faciliteiten op loopafstand, heeft significante voordelen voor onze gezondheid en ons welbevinden. Het autogebruik voor korte ritten wordt ontmoedigd en wandelen en fietsen wordt gestimuleerd. En dat draagt weer bij aan een goede conditie, betere luchtkwaliteit, meer sociale interactie, sterkere sociale controle, aantrekkelijkere openbare ruimte en een duurzame lokale economie. De walkability tool kan helpen om de positieve impact van nabijheid ook echt te realiseren. Het geeft direct inzicht in wat er gedaan kan worden om een buurt aantrekkelijker te maken voor voetgangers.

  

Spreker
Cateau Albers is stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker bij Posad Maxwan. Ze heeft in 2018 haar Master Urbanism aan de Technische Universiteit Delft afgerond en vervolgens bij Posad Maxwan ervaring opgedaan met een breed scala van projecten op verschillende schaalniveaus. Hierin staat de integratie van onderzoek en ontwerp vaak centraal. Zo heeft zij meegewerkt aan de bereikbaarheidsvisie voor Zuid-Kennemerland, het ontwerpen van Energielandschappen voor de Provincie Antwerpen, een impactanalyse van de werelderfgoedstatus op NOVI-opgaven en diverse ruimtelijke scans van Vlaamse gemeenten. Momenteel werkt Cateau aan een integrale, ruimtelijke wijkaanpak voor transitieopgaven voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot slot maakt
Cateau deel uit van het R&D team van Posad Maxwan, waar de link tussen ontwerp en data centraal staat, en van de expertpool van het Nationaal Programma RES.