De voetganger binnen de Omgevingswet

Bekijk hier de presentatie


De belangen van de voetganger zijn vaak onderbelicht in de huidige beleidsstukken. Onder het huidige regime is het niet eenvoudig om verkeersaspecten vast te leggen. Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. De Omgevingswet vraagt nadrukkelijk om een integrale benadering. Mobiliteit en ook specifiek ‘de voetganger’ is onderdeel van deze integrale benadering.

 

Het is daarom nú het moment om aandacht te besteden aan mobiliteit in zijn algemeenheid en de voetganger in het bijzonder.  Het gaat daarbij enerzijds over het proces en anderzijds over de inhoud.In onze bijdrage nemen wij u mee in de kansen die de Omgevingswet biedt voor de voetganger.

Sprekers:
Charlotte van den Hombergh-Vaartjes en Jan-Willem Boots (Kragten)