In deze sessie zoomt Annemieke Molster, stedenbouwkundige én auteur van het boek Loop!*, in op veiligheid.

Wat komen voetgangers zoal tegen op hun pad als zij de stad durven doorkruisen. En bovenal: wat kunnen we doen om hun route veiliger te maken?
Voetgangers zijn de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, deels omdat zij geen omhulsel hebben en deels omdat relatief veel kinderen, ouderen en mensen met beperkingen lopen. Doordat valongevallen strikt genomen geen verkeersongevallen zijn, blijven deze nogal eens onder de radar. Daardoor wordt de verkeersonveiligheid van voetgangers onderschat. In deze sessie komen oorzaken en oplossingen aan bod voor zowel botsen als vallen.

* Primeur! Het boek Loop! wordt tijdens het plenaire programma op het Nationaal Voetgangerscongres gepresenteerd en aangeboden. Ook aan jou; iedere congresbezoeker ontvangt een boek.

 

Spreker

Annemieke Molster is stedenbouwkundige en heeft haar eigen bureau Molster Stedenbouw. Ze werkt aan diverse onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Steeds vaker ligt daarbij de nadruk op lopen, een onderwerp wat haar na aan het hart ligt. Afhankelijk van de opgave werkt Molster Stedenbouw alleen of in een team van mensen met andere expertises, waaronder landschapsarchitectuur, verkeerskunde, geo-informatie en omgevingspsychologie.