Hoe ongevallen te voorkomen - klik hier voor de presentatie

Sinds 1997 verzamelt VeiligheidNL cijfers over slachtoffers die zich bij de Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen melden na een ongeval. Op basis van die registratie kan ook worden bepaald hoeveel slachtoffers er vallen onder voetgangers in de openbare ruimte. Dat betreft dan niet alleen slachtoffers van verkeersongevallen (met rijdende voertuigen), maar ook de vele ernstige valongevallen. Dat biedt een uniek, compleet beeld van SEH-behandelingen van voetgangers: zowel qua omvang van de problematiek als de toedracht van de ongevallen.

De cijfers over 2017 worden bekend gemaakt op het Voetgangerscongres door Karin Klein Wolt en Susanne Nijman van VeiligheidNL. Om een tip van de sluier op te lichten: de cijfers vragen om actie. Valpreventie en goed onderhoud van voetpaden kunnen veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten besparen.

Sprekers:

Karin Klein Wolt | VeiligheidNL
Susanne Nijman | VeiligheidNL