Inzicht in voetgangersongevallen

In opdracht van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân is een dashboard ontwikkeld dat onder andere inzicht geeft in het aantal eenzijdige voetgangersongevallen. Het dashboard wordt door VeiligheidNL gevuld met data over verkeersongevallen en eenzijdige voetgangersongevallen van alle Friese Spoedeisende Hulpafdelingen en de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân. Susanne vertelt meer over het tot stand komen van de samenwerking en geeft inzicht in de resultaten na een jaar registreren. 

Spreker
Susanne Nijman is sinds 2002 projectleider en gegevensanalist/onderzoeker bij VeiligheidNL. Zij is projectleider van diverse (regionale) onderzoeken naar verkeersongevallen en verkeersprojecten waarbij provincies, gemeenten, Spoedeisende Hulpafdelingen/ziekenhuizen, ambulancediensten en VeiligheidNL samenwerken om verkeersdata te verzamelen.