Kennis voor rechtvaardig en effectief voetgangersbeleid

De sessie geeft antwoord op: De voetganger: waar hebben we het eigenlijk over? In de praktijk zijn er veel misverstanden over de rol, functie, kenmerken en wat de echte problemen en kansen zijn. Daarom wordt ingegaan op definities, wat is er nodig om mensen als voetganger te dienen, wat de stand van zaken is (cijfers, feiten) en wat er nodig is voor een rechtvaardig en effectief beleid. Ook wordt geschetst aan welke knoppen organisaties kunnen draaien om mensen te voet zo te faciliteren dat we er als samenleving het meeste profijt van hebben.

Spreker

Rob Methorst is afgestudeerd Sociaal Geograaf – Planoloog. Sinds zijn pensionering in 2015 is hij als onderzoeker voetgangersveiligheid verbonden aan SWOV Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, waar hij werkt aan een proefschrift over voetgangersbeleid. Hij is lid van de kerngroep MENSenSTRAAT. Dit is een vervolg op zijn eerdere onderzoeks- en beleidsadvieswerk over kwetsbare verkeersdeelnemers, en voetgangers in het bijzonder, voor het ministerie Infrastructuur en Milieu (1999 – 2015), de voormalige Voetgangersvereniging (1990 – 1999) en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Drenthe (1981 – 1990). Daarbij richtte hij zich vooral op de mogelijkheden om het (strategisch) beleid aan te laten sluiten op menselijke behoeften, en vaardigheden en mogelijkheden van menselijk gedrag. 

Rob was voorzitter van het COST 358 Pedestrians’ Quality Needs (2006 – 2010) en Nederlandse vertegenwoordiger in een aantal OECD - International Transport Forum werkgroepen, onder meer ‘Pedestrian Safety, Urban Space and Health’, ‘Achieving Ambitious Road Safety Targets’ en ‘Ageing and Transport’. Hij begon zijn carrière bij de gemeente Winschoten als projectleider ‘Verkeersleefbaarheid in Winschoten’.