Loop!

Annemieke Molster is stedenbouwkundige en werkt met haar bureau Molster Stedenbouw aan stedenbouwkundige ontwerpopgaven, doet onderzoek en geeft advies. Veel projecten spelen op het vlak van herstructurering en duurzame mobiliteit. Na een onderzoek naar voetgangers in stationsomgevingen een jaar of tien geleden, is ze zich steeds meer gaan specialiseren in voetgangers, zowel in onderzoeks- als in ontwerpprojecten. Ze deed onder andere onderzoek naar de rol van de voetganger in het mobiliteitssysteem van Nederland en naar de baten van lopen. Ook werkte ze aan meetmethoden om de kwaliteit van looproutes systematisch in beeld te brengen. Deze kennis gebruikt ze in haar ontwerpprojecten en deelt ze graag met anderen, zowel als spreker op diverse congressen in binnen- en buitenland, als met publicaties in verschillende media.

Dit jaar verschijnt haar boek met als titel 
Loop!, een boek over loopvriendelijke stedenbouw. Op het Nationaal Voetgangerscongres wordt het eerste exemplaar uitgereikt.