Naar een gezonde stad te voet

Kiezen voor lopen heeft alleen maar voordelen. Voor de stad, voor de samenleving én voor de wandelaar zelf. Toch wordt de voetganger nogal eens vergeten bij de inrichting van de openbare ruimte. In zijn lezing ‘Naar een gezonde stad te voet’ legt Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt uit hoe lopen in stedelijke gebieden aan populariteit kan winnen door de kwaliteit van een wandeling te vergroten en waarom hiervoor een andere inrichting van de openbare ruimte noodzakelijk is.

Spreker

Architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Daarnaast is hij partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen.