Ontwerpen tegen eenzaamheid 

Klik hier om de presentatie te downloaden

Een team ontwerpers en onderzoekers van gemeente Amsterdam heeft meegewerkt aan het programma Levensloopbestendige stad met als onderzoeksvraag: Hoe wordt u in de toekomst goed zelfstandig oud in Amsterdam en hoe kan het ruimtelijk ontwerp daaraan bijdragen? Onderzocht werden sociale thema’s: fysieke beperkingen, dementie, warmtegevoeligheid en eenzaamheid. Eenzaamheid is een steeds groter probleem aan het worden.

Dit resulteerde in de onderzoeksvraag: welke ruimtelijke strategie kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid? En waar in de stad is het probleem het meest urgent? Met deze vragen is een stadsbrede analyse gedaan en zijn drie buurten onderzocht: Buitenveldert noord, Indische buurt oost en de Bloemenbuurt in Noord.

Stedenbouwkundige Esther Reith leidde vanuit gemeente Amsterdam dit onderzoek en zal de bevindingen aan u presenteren.

Spreker:

Esther Reith | Gemeente Amsterdam