Streetlabs in Utrechtse Straat 

Klik hier voor de presentatie

 

In de afgelopen twee jaar heeft STBY verschillende ontwerp- en onderzoeksprojecten uitgevoerd ter ondersteuning van innovatieprojecten rondom het gebruik van de openbare ruimte. In sommige projecten hebben we de mogelijkheden onderzocht om meer ruimte te creëren voor voetgangers of voor het verbeteren van fietsparkeren in specifieke gebieden. Andere projecten waren breder, zoals hoe mensen een bepaalde straat of plein ervaren en welke suggesties ze hebben voor verbetering. 
 
Door aan een reeks projecten met een vergelijkbare onderzoeksvraag te werken, hebben we een aansprekende en doelmatige onderzoeksmethode ontwikkeld die we 'Straatlabs' noemen. Hoewel de focus en reikwijdte van de projecten verschilt, is het participatieve en co-creatieve karakter van de benadering een constante factor.  

 

Gebruik van ruimte beter leren begrijpen 
Met deze aanpak helpen we de gemeente Amsterdam om het gebruik van de stedelijke ruimte beter te leren begrijpen vanuit verschillende perspectieven, en deze ook gezamenlijk een nieuwe vorm te geven. We gaan hierbij verder dan een traditionele voorlichtings- en inspraakbijeenkomst en streven ernaar de kennis en vaardigheden van verschillende, uiteenlopende actoren aan te spreken die ingebed zijn in de omgeving. Binnen de setting van Straatlabs brengen we deze verschillende gebruikers en belanghebbenden rond een tafel bij elkaar voor een verkennend en co-creatief gesprek.  
 
Inclusieve ontwikkeling 
Tijdens het Nationaal Voetgangers Congres zal STBY de kern van de Straatlab-benadering delen en met voorbeelden toelichten, evenals de waarde die het toevoegt aan een inclusieve ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. 

Sprekers:

Shay Raviv | STBY
Geke van Dijk | STBY