Voetgangers en micromobiliteit, kansen en bedreigingen

In deze sessie komt een nieuw fenomeen aan bod: micromobiliteit. Wat is micromobiliteit en welke mogelijkheden biedt micromobiliteit de stad? Steden zijn ingericht op auto- en fietsgebruik, waar laat je dan deze nieuwe voertuigen? En hoe verhoudt micromobiliteit zich tot de voetganger? Kunnen die twee vormen wel samen, zeker als micromobiliteit als deelsysteem wordt aangeboden. De ANWB heeft een visie op micromobiliteit ontwikkeld. Een belangrijke aanbeveling: splits de discussie over micromobiliteit op. Dus eerst nadenken over nieuwe regels voor de voertuigen zelf en de plek op de weg en dan pas de discussie over deelgebruik voeren. 

Sprekers
Roxy Tacq is belangenbehartiger bij de ANWB. Namens 4,7 miljoen leden zet de ANWB zich in voor haar leden op het gebied van mobiliteit, vrije tijd en toerisme. Roxy is actief op het gebied van verkeersveiligheid en stedelijke mobiliteit. 
Tweede spreker is de Jeanette van 't Zelfde, ANWB.