Voetgangers voorop in de strijd om de ruimte!

De ruimte op straat is beperkt, het is dus een kwestie van kiezen welke gebruikers je voorop stelt. Voorheen viel de keuze vaak als vanzelfsprekend op de auto. Maar dat is aan het veranderen. Eerst kregen fietsers meer ruimte en recent ook mensen die willen lopen en verblijven. Het coronatijdperk lijkt aan deze ontwikkeling een impuls te geven. CROW heeft door Mobycon een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar projecten in Nederland waar expliciet is gekozen voor ruimte voor fiets en voetganger ten koste van de auto. In deze sessie laten we de meest aansprekende en leerzame cases zien en gaan we met u in gesprek over uw eigen ervaringen. 

 

Sprekers
Emile Oostenbrink is kenniswerker bij het kennisplatform CROW met als aandachtsgebied voetgangers. Een van de trekkers van het Platform Ruimte voor Lopen. 
Lennart Nout is werkzaam bij Mobycon als manager Internationale strategie