Voetgangersbeleid op stoeptegelniveau

Een inventarisatie van de wensen van voetgangers zit vaak op stoeptegelniveau. Deze wensen vertalen we naar beleidsdoelen op hoger schaalniveau om van hieruit de slag te maken naar concrete uitvoeringsplannen. Kortom, van inventarisatie en analyse tot beleid en uitvoering. 

Spreker

Jan-Willem Boots is Algemeen Directeur bij Kragten - verbinden van mensen voor een leefbare samenleving