Walkability van de binnenstad

klik hier voor de presentatie

Zoals regelmatig in de kranten te lezen is, neemt het aantal mensen dat aanwezig is in de openbare ruimte van Amsterdam sterk toe. De verblijfskwaliteit en het voetgangerscomfort kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Voor een economische vitale binnenstad zijn deze aspecten echter van cruciaal belang. Daarom heeft de gemeente Amsterdam op een objectieve manier het voetgangerscomfort (“walkability”) in beeld gebracht. Het gaat hierbij om een combinatie van de beschikbare loopruimte en de voetgangersdrukte. Dit instrument biedt aanknopingspunten voor het creëren van een voetgangersvriendelijke binnenstad.

Sprekers:

Johan Olsthoorn | gemeente Amsterdam
Jeroen Grooten | gemeente Amsterdam