Werksessie: Merwedekanaalzone

Bekijk hier de presentatie

 

Alle voordelen van lopen komen in Utrecht samen bij het grote binnenstedelijke ontwikkelproject Merwedekanaalzone: een compleet nieuw stadsdeel met 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen, binnen de bestaande stadsgrenzen. Deze aantallen woningen zijn met de beoogde hoge dichtheden alleen mogelijk met onorthodoxe en innovatieve mobiliteitskeuzes: oftewel een systeemsprong mobiliteit.

Bij deze systeemsprong hoort een hoofdrol voor de voetganger: lopen is een ruimte-efficiënte en sociale vorm van mobiliteit, het helpt tegen welvaartsziekten, depressies en stressgevoelens, en het draagt bij aan een inclusieve stad (verbinden van wijken en bevolkingsgroepen).

Impressie van de Merwedekanaalzone door Marco Broekman via www.utrecht.nl

Samen met stedenbouwkundigen heeft Goudappel Coffeng voor de Merwedekanaalzone een verkeersstructuur ontwikkeld, waar de voetganger koning is. Samen met u springen we in de sessie naar het jaar 2030: waarin Utrecht 20% is gegroeid, met hetzelfde ruimtegebruik als nu.

Sprekers

Christiaan Kwantes en Ilse Galama | Goudappel Coffeng