Award voor beste loopinitiatief van Nederland

“Wie laat meer Nederlanders lopen”

Voor de eerste keer wordt een award uitgereikt voor het beste loopinitiatief in Nederland, op het Nationaal Voetgangerscongres. De LoopAward is een initiatief van platform Ruimte voor Lopen en is een prijs die wordt uitgereikt aan een Nederlands initiatief dat bijdraagt aan meer ruimte voor lopen (in het hoofd, in beleid en buiten). Inmiddels is de inschrijving gesloten. 
Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres op 8 oktober in Leeuwarden zal een jury de uiteindelijke winnaar van de LoopAward bekend maken.
Doel van de award is om initiatieven te stimuleren, aan te jagen en te ondersteunen die bijdragen aan meer ruimte voor lopen. De winnaar van de LoopAward vormt een inspiratiebron voor anderen en verdient publiciteit, steun vanuit Ruimte voor Lopen voor het vervolg en erkenning middels een prestigieuze fysieke award. 


Meer lopen

Meer lopen draagt bij aan duurzame mobiliteit want het ontlast de verkeersdruk en het vermindert beslag op schaarse ruimte. Lopen is goed voor gezondheid en welzijn h et draagt bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt ruimte voor lopen de om geving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvriendelijke
gebieden. Daarmee bevordert het ontmoeting en zelfredzaamheid, zeker ook voor kinderen, ouderen en mindervaliden.

Over Ruimte voor Lopen
De partners van Ruimte voor Lopen willen de potentie van lopen veel beter benutten. Ze zetten zich in voor drie kerndoelen:
1. Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.
2. De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.
3. Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.


Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW.

Award voor beste loopinitiatief van Nederland